Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften

Bergische Universität Wuppertal

Forschungsinteressen

Sekretariat Lehrstuhl Entwicklungspsychologie

Anschrift

Karen Lorenz
Bergische Universität Wuppertal
FK 2 - Entwicklungspsychologie
Gaußstraße 20
42119 Wuppertal

Kontakt

Karen Lorenz (Sekretariat)
Telefon: 0202-439-2393
Telefax: 0202-439-2394
email: entwicklungspsychologie[at]uni-wuppertal.de

Weitere Infos über #UniWuppertal: